Enjoy life man! - part 1 by Sanjay Yerne in Marathi Social Stories PDF

एन्जॉय लाईफ यार! - भाग 1

by Sanjay Yerne in Marathi Social Stories

कथा :एन्जॉय लाईफ यार!“What’s are you say? Oh no, so sad yaar!” मंगेशच्या हातातील मोबाईल पलीकडील सागरच्या बातमीने अलगद खाली पडला. मंगेश कसाबसा सावरला. ऐकावे ते नवलच होतं. त्याला दरदरून घाम फुटलेला. या बाबीला कदाचित आपणच जबाबदार असल्याची अपराधी ...Read More