Tinch Heart beat... - 4 by प्रिया... in Marathi Love Stories PDF

तिचं Heart beat..... - 4

by प्रिया... in Marathi Love Stories

? तिचं Heartbeat...(भाग4)..? दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुगंधा लवकर उठून काम आवरते, मुलांचं पण सगळं करते......आता वेळ असते तिला कॉलेजमध्ये जाण्याची......पण चेहरा फार दुखत असतो.....गालावरचे बोटांचे ठसे गेलेले नसतात......ती एक scarp घेऊन चेहऱ्यावर गुंडाळते........ तरीही डोळ्याखाली काळं जमा झालेलं असतं.....ते ...Read More