Santshreshth Mahila - 1 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Women Focused PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग १

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Women Focused

संतश्रेष्ठ महिला भाग १ माणूस देवाला प्रत्यक्ष भेटू शकत नाही . देवाची महती जाणुन घेणे अथवा त्याचा कृपा प्रसाद घेणे यासाठी कोणी मध्यस्थ आवश्यक असतो . हे काम संत करीत असतात . समाजाला भक्ती मार्गाला लावणे जेणे करून समाजमन ...Read More