Kashi - 5 by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories PDF

काशी - 5

by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories

प्रकरण ५ सर आपल्या काशी विषयी विचार करत होते. तेवढ्यात राजू आला. सर, आपल्याला कधी निघायचे आहे---? म्हणजे त्याप्रमाणे गाडी काढायला--- आपण जेवलो कि लगेच निघूया---तू जाऊन रामला व मनोजला तसे सांगून ये--- ...Read More