Kashi - 6 by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories PDF

काशी - 6

by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories

प्रकरण ६ दुसऱ्या दिवशी सर आणि राम व मनोज चंदू व लक्ष्मीला आणायला निघाले. चंदू व लक्ष्मी तयार होऊन नाक्यावर उभे राहून सरांची वाटच बघत उभे होते. त्यांच्या बरोबर त्यांचे बाजूला राहणारे वयस्कर चाचा सुद्धा उभे होते. ...Read More