I am a maid - 5 by suchitra gaikwad in Marathi Social Stories PDF

मी एक मोलकरीण - 5

by suchitra gaikwad in Marathi Social Stories

( भाग 5 ) मला हात लावला तर चटका बसेल अशा अवस्थेत मी होते. तरी हि मी बोलत होते, माझी पुस्तक द्या, सराव करायचं आहे. आई आणि सरांना खूप काळजी वाटत होती. त्यांनी डॉक्टर ला सांगितले की जास्त लक्ष ...Read More