Gets swayed ... - 3 by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 3

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

3 घडलेल्या घटनेने आणि झालेल्या प्रकाराने आजी – आजोबा व्यथित झाले होते. मामाच्या या अशा वर्तणूकीने ते त्रस्त झाले होते. मामापुढे आजी - आजोबांचा नाईलाज झाला होता. वृद्धत्व आणि आजारपण यामुळे ते असहाय्य झाले होते. एकुलता एक मुलगा आणि ...Read More