Gets swayed ... - 9 by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 9

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

9 आता कुठे जायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा होता.त्याचं रात्री मी डॉ. दिक्षीत सरांचं घर गाठलं. घडलेली सर्व हकीकत मी डॉ. दिक्षीत सरांना सांगितली. यावर सर मला म्हणाले, राजू थोडे दिवस माझ्या घरी रहा... पुढं बघू आपण काय करायचं ...Read More