વણનોંધાયેલ ગુન્હો - ભાગ-૧

by Tapan Oza in Gujarati Social Stories

વણનોંધાયેલ ગુન્હો - ભાગ-૧ UNREGISTERED CRIME વણનોંધાયેલ ગુન્હો....! એટલે એવો ગુન્હો જે ઘટના બની હોય અથવા બની રહી હોય પરંતું એવી ઘટના કે ગુન્હા અંગે કોઇએ ફરિયાદ નોંધાવી ન હોય અથવા એ ગુન્હો હજી પણ બની રહ્યો હોય પરંતું ...Read More