Goes Shattered ... - 10 - The Last Part by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 10 - अंतिम भाग

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

10 आजवर घडलेल्या घटना – प्रसंगांनी मी मजबूत झालो होतो. मी जिद्द सोडली नव्हती. मला पुन्हा संघर्षाला सज्ज व्हायचं होतं. मी डॉ. केसरकर सर आणि सुलभा ताईंचा निरोप घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो. डॉ. केसरकर सरांना आणि सुलभाताईंना मी नमस्कार ...Read More