Your man - 2 by Dhanshri Kaje in Marathi Novel Episodes PDF

आपली माणस - 2

by Dhanshri Kaje in Marathi Novel Episodes

जोशी काकूंच्या घरात लग्नाची तयारी सुरू असते. प्रत्येकजण आपापल्या कामात व्यग्र असतात. जोशी काकुंची मोठी सुन प्रज्ञा स्वयंपाक घरात चहा आणि भाज्यांची तयारी करत असते. घरात नुसती लगबग सुरू असते. तेवढ्यात शालु जोशी काकुंना भेटायला येते. आणि काकुंना विचारते. ...Read More