Cut cut cut by Manjusha Deshpande in Marathi Humour stories PDF

कट' ची कटकट

by Manjusha Deshpande in Marathi Humour stories

“मी त्यांचा विचार करायलाच हवा होता.असा कसा मी परस्पर निर्णय घेतला काहीच कळत नाहीये ग.... त्या दिवसापासून मन अस्वस्थ झाले आहे""अगं, पण तू तर म्हणाली होती ना की तुझ्या नवऱ्याला, मुलांना आणि इतर सर्वांना तुझा हा निर्णय खूप आवडला. ...Read More