Shevat Gunhegaricha - 2 by Sopandev Khambe in Marathi Novel Episodes PDF

शेवट गुन्हेगारीचा.. - (भाग-२)

by Sopandev Khambe in Marathi Novel Episodes

आज व्यंकटला पाहिल्यावर राघूभाईला त्याच्यात आपल्या बलपणाची छबी दिसते, एवढा मोठा मॅटर करूनसुद्धा त्याच्या चेहऱ्यावर भीतीचे लवलेशही दिसत नव्हते, तो जसा निडर होता त्याप्रमाणेच त्याला व्यंकट वाटला म्हणून त्याला हसायला आले, आपल्या गँगमध्ये एकदम परफेक्ट माणूस त्याला सापडला होता ...Read More