Navadurga Part 4 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवदुर्गा भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवदुर्गा भाग ७ ही देवीच आपल्याला निर्मितीची ऊर्जा देत असते. या देवीचे आठ हात आहेत, म्हणूनच त्यांना अष्टभुजा म्हणतात. त्यांच्या सात हातात अनुक्रमे कमंडल, धनुष्य, बाण, कमळ-फूल, अमृत-आकाराचे कलश, चक्र आणि गदा आहेत. आठव्या हातात सर्व सिद्धि आणि निधी ...Read More