Ratnavati by Sanjeev in Marathi Horror Stories PDF

रत्नावती

by Sanjeev in Marathi Horror Stories

रत्नावती रत्नावती अतिशय सुंदर होते रत्नावती ला बघण्याकरता कधीकधी राजे, महाराजे छत्रसिंह महाराजां शी भेटी गाठी करत. "राजकुमारी रत्नावती जयतु जयतु...!!!" यांन सगळा आसमंत भरून जात असे रत्नावती ला संकोचल्या सारखं होई त्या वेळेला ती जेमतेम ...Read More