Ashmand - 3 by Kumar Sonavane in Marathi Novel Episodes PDF

अष्मांड - भाग ३

by Kumar Sonavane in Marathi Novel Episodes

धक्क्यावर बरीच गर्दी होती. अनेक लोक इकडून तिकडे घाई घाईत जात होते. काही आपली नाव पाण्यात उतरवायची तयारी करत होते. तर काहीजण नुसतेच उभे होते. त्यापैकीच एकाकडे जात शंकरने राम राम केला. त्यानेही किंचित हसून शंकरला प्रत्युत्तर दिले. आणि ...Read More