The Lost Painting by Prathamesh Dahale in Marathi Thriller PDF

दि लॉस्ट पेंटिंग

by Prathamesh Dahale in Marathi Thriller

............................................................... प्रस्तावना :- ही एक सायकॉलॉजीकल , क्राईम , ड्रामा , सस्पेन्स , थ्रिलर अशी कथा आहे , यात सर्व घटना , व्यक्ती काल्पनिक आहेत , जर काही संबंध आढळून आला तर निव्वळ योगायोग समजावा. कथेचे सर्व हक्क लेखकाकडे ...Read More