मी देव पाहिला by Hari alhat in Marathi Motivational Stories PDF

मी देव पाहिला

by Hari alhat in Marathi Motivational Stories

एका भयाण रात्री *"मंदिराच्या* पायरीवर लाईटच्या उजेडात एक साधारण *पंधरा वर्षाचा मुलगा* अभ्यास करताना पाहिला. *थंडीचे* दिवस होते. *कुडकुडत* होता पण *मग्न* होता वाचनात. हप्त्यातून दोनदा त्या रस्त्याने मी जात असायचॊ. दिवसा ...Read More