ગુરુદેવ દત્તાત્રય અને ૨૪ ગુરુઓ

by DIPAK CHITNIS Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

ગુરુદેવ દત્તાત્રેય અને ૨૪ ગુરુઓ. ૨૪ ગુરુઓ પાસેથી ગુણ ગ્રહણ કરનાર ભગવાન શ્રી દત્તાત્રેય માગસર સુદ ૧૫ એટલે શ્રી ગુરુ દત્તાત્રેય જયંતી. દત્ત એટલે કે વરદાન માંગવાથી મળેલા હોવાથી અને ત્રણ સ્વરૂપનું એક જ શરીર હોવાથી ઋષિ, અત્રીમુની ...Read More