Sri Sukta - 2 - Richa ६ te 10 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री सुक्त - 2 - ऋचा ६ ते 10

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

"श्रीसूक्त" "ऋचा ६" आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोथ बिल्वः | तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ||६|| अर्थ:--हे आदित्यर्णे,बालसुर्याप्रमाणे किंचिदारक्त वर्ण आहे जिचा,जिचे मुखमण्डल अरुण ...Read More