Premchand… (Part - 5) by Ritu Patil in Marathi Love Stories PDF

प्रेमगंध... (भाग - ५)

by Ritu Patil in Marathi Love Stories

(आपण मागच्या भागात पाहिलं की, राधिका बसमधला घडलेला प्रकार घरी सगळ्यांना सांगते.... आता पुढे...) अजयच्या घरी पण अजय आणि त्याचे आईबाबा जेवायला बसले होते. दुपारचं दोघांचं बोलणं आई अजयच्या बाबांना सांगत होती. अजय आईचं बोलणं ऐकून गालातल्या गालातच हसत ...Read More