One more secret ... - Part 4 by Nikhil Deore in Marathi Horror Stories PDF

एक रहस्य आणखी... - भाग 4

by Nikhil Deore Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

एक रहस्य आणखी.... भाग 4 रोहन रुद्रदमणचा पत्ता घेऊन आपल्या मिणमिणत्या नेत्रात शेवटची आशा म्हणून रुद्रदमणच्या घरी पोहचतो .रुद्रमणचे घर अगदी जुनाट वाड्यासारखे होते. घराच्या प्रवेशद्वारावर तुळशीचे वृंदावन त्याची शोभा वाढवत होते . घरात गुलाब आणी मोगरा पुष्पे सुंगधाचा ...Read More