FLUKE DATE.. - 4 by Akshta Mane in Marathi Novel Episodes PDF

FLUKE DATE.. - 4

by Akshta Mane in Marathi Novel Episodes

FLUKE DATE..? 4 "खुप बर वाटल आशुला भेटून☺️ जवळ जवळ दोन वर्षानी भेटलो... सारा आणि कर्ण आत विलामधे येत बोलत होते .... साराच्या चेहऱ्यावर आनदं ओसंडून वाहत होता कर्ण मात्र गप्प तोंड पाडुन तिच्या हो ला हो करत ...Read More