My Life - Part 9 by vaishali in Marathi Novel Episodes PDF

माझे जीवन - भाग 9

by vaishali in Marathi Novel Episodes

माझे जीवन--9......रतन च्या ओटीभरणाचतारिख बाबांनी काडून आणली. आठ दिवसांची तारिख मिळाली. रतन च्या माहेरी कळवले. रतन च्या आईची तयारी सुरु झाली होती. जस्त नाही पण जवळचे नातेवाईकांना आमंत्रण देण्याचे ठरवले. रतन ची सासू पण तयारीला बाबा म्हणाले, रतन तुला ...Read More