ગુજરાતના લોકનૃત્યો

by Setu Matrubharti Verified in Gujarati Anything

ગુજરાતના લોકનૃત્યો: ગુજરાતમાં મોટાભાગનું જનજીવન ગામડાઓમાં વિકસ્યું અને પાંગર્યું છે. એ ગ્રામજનોના જીવનમાં સંગીતનું એક અદ્ભુત મહત્વ છે. કોઈ ભય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સૌને ભેગા કરવા માટે તેઓમાં ઢોલ વગાડવાની ...Read More


-->