Arya ... 3 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

आर्या... 3

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

आर्या घरातून बाहेर पडली .ती अंगा वरच्या कपड्यां शी, हातात छोटीशी आर्वी, डोक्यात राग, डोळ्यात आग ....शरीर सगळ ठणठणत होत .... पण तरीही ती बाहेर पडली ...आणि राधा बाई न कडे आली ... आणि रेवाला घेऊन जाऊ लागली ...राधा ...Read More