Friendship - also a form - 3 by vaishnavi in Marathi Novel Episodes PDF

मैत्री - एक रुप असेही - 3

by vaishnavi in Marathi Novel Episodes

कॉलेज सुटल्यानंतर विहान घरी येतो. फ्रेश होऊन हॉल मध्ये येतो. आज्जी आई अजून आली नाही का?(विहानची आई एक NGO चालवत होती. )नाही अरे अजून नाही आली ती येईल इतक्यात.मग कसा गेला आजचा दिवस? अग आज्जी खूप छान गेला ...Read More