Friendship - also a form - 7 by vaishnavi in Marathi Fiction Stories PDF

मैत्री - एक रुप असेही - 7

by vaishnavi in Marathi Fiction Stories

संध्याकाळी ते सगळे परत आले. त्यांना घरी येई पर्यंत अंधार पडला होता.सगळेच दमले होते. त्यामुळे पटकन झोपून गेले.दुसऱ्या दिवशी संडे असल्यामुळे सगळ्यांचे मॉर्निंग आरामात चालली होती. सकाळी आठ वाजून गेले होते तरी अवनी उठली नव्हती. ? ...Read More