orangutans by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

वनमानुष

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

कर्मफलाच्या आसक्तीचा त्याग करून ,कर्मेंद्रिये संयमित करून , नि:स्पृह जीवन व्यतित करणे , स्वामित्व भावनेचा त्याग करणे, हे आत्मनुभूतीकडे नेणारे मानवाचरण धर्म ग्रंथात विषद आहे. स्व -भान म्हणजे स्वतः च्या क्षमता , ...Read More