Victims - 10 by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes PDF

बळी - १०

by Amita a. Salvi Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

बळी - १० कपाटातून रंजनाचे स्त्रीधन अचानक् अदृश्य झालेले पाहून घरातल्या सगळ्यांच्या चेह-याचे रंग उडाले होते. एकामागून एक धक्के बसत होते. शरीराने आणि मनाने थकलेल्या मीराताईंमध्ये आता उभं रहाण्याचीही शक्ती नव्हती. डोळ्यासमोर काळोखी येऊ ...Read More