चंद्रिका - Body Shame, Missing Tile Syndrome by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

चंद्रिका - Body Shame, Missing Tile Syndrome

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

प्रस्तुत स्तंभ लेखनात मी body shame म्हणजे, शारीरिक त्रुटींबाबत व्यंगभाव बाळगणे, आणि missing tile syndrome यावर भाष्य करणार आहे. अवजड वैज्ञानिक संकल्पनेचे मी माझ्या मती, अनुभूतीनुसार विवेचन करीत आहे. प्रारंभीची बोध कथा मनोरंजन हेतू साध्य करो. ...Read More