Julun Yeti Reshamgathi - 3 by Sheetal Raghav in Marathi Love Stories PDF

जुळून येती रेशीमगाठी - भाग 3

by Sheetal Raghav in Marathi Love Stories

रुद्राक्ष एकटक मावळत्या सूर्याकडे पाहत समुद्रकिनारी उभा होता. किती वेळ तो तसाच उभा असेल कोणास ठाऊक !अचानकबॉल लागल्या ने त्याची तंद्री तुडते . "सॉरी" ...... दादा चुकून बॉल लागला . जास्त जोरात नाही ना लागलं .... खरंचसॉरी रुद्राक्ष बॉल ...Read More