conflict conflict - positive side by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

संघर्ष conflict- सकारात्मक बाजू

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

" युद्ध नको मज बुद्ध हवा "संघर्ष म्हणजे दुःख, क्लेश ,इजा हे समीकरण तर आहेच , पण एक सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी संघर्ष आवश्यकही असतो . तो कौशल्यपूर्ण रितीने हाताळणे आणि त्याची योग्य पद्धतीने वासलात लावणे, ही एक कला ...Read More