Scene of Story World - Issue 4 - Editing - View Vyas by વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક in Gujarati Magazine PDF

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 4 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ

by વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક in Gujarati Magazine

પ્રકાશક પેજ -ઇ મેગેઝીનઆ સંપાદનમાં સમાવેલ કૃતિઓમાં નામ, વર્ણ, વ્યવસાય, સ્થાન અને ઘટનાઓ લેખકની કલ્પનાનું સર્જન છે. જીવિત કે મૃત વ્યક્તિઓ કે વાસ્તવિક ઘટનાઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારની સામ્યતા જણાય તો તે વિશુદ્ધરૂપે માત્ર આકસ્મિક સંયોગ હશે.રચનાનો કોપીરાઈટ અને જવાબદારી ...Read More


-->