Butterfly woman - 3 by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes PDF

बटरफ्लाय वूमन - भाग ३

by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes

सकाळी ती त्या सूटची गोष्ट विसरूनच गेली होती. भराभर कामे आटोपून वैजंता कामाला जायला निघाली. तिने दरवाजा उघडला आणि दरवाजा समोर एक महिला इन्स्पेक्टरला बघून ती चक्रावून गेली.मी इन्स्पेक्टर चैतन्या पवार.. ती महिला इन्स्पेक्टर बोलली. तुम्ही वैजंता चांदे.होय मीच ...Read More