Butterfly woman - 5 by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes PDF

बटरफ्लाय वूमन - भाग ५

by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes

वैजंता आणि लैला ह्या इच्छाधारी फुलपाखरू स्त्रिया होत्या.त्यांना हव्या त्या वेळी त्या फुलपाखरासारखी पंख पसरून उडत शकत होत्या. त्यांना फुलपाखराची अद्भुत शक्ती प्राप्त झाली होती. हा प्रश्न जरा वादाचा होऊ शकतो. कारण यामध्ये श्रद्धा-अंधश्रद्धा आणि विश्वास अंधविश्वास याचं ...Read More