Butterfly woman - 6 by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes PDF

बटरफ्लाय वूमन - भाग 6

by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes

अचानक रोबोट कीटक यायचे बंद झाले.याचा अर्थ काजव्याच्या टीमने त्यांच्या रोबोट राणीच्या किंवा रोबोट राजाचा खात्मा केला असावा. असा अंदाज वैजंता आणि लैलाने बांधला. त्या दोघी त्वेषाने लढत होत्या. वैजंता आणि लैला लढून लढून दमल्या होत्या. विलास हेलिकॉप्टर बनून ...Read More