educational mechanics a boon by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

शैक्षणिक तंत्रविज्ञान एक वरदान

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

Albert Einstein ," I never teach my pupils I only attempt to provide the conditions in which they can learn." अलबर्ट आईन्स्टाईन च्या मतें विद्यार्थ्यांना शिकवण्या पेक्षा त्यांना अध्ययनास आवश्यक स्थिती ची उपलब्धता करून देणे आवश्यक आहे . ...Read More