Karni, a terrible experience... by प्रदीप फड in Marathi Horror Stories PDF

करणी , एक भयानक अनुभव ...

by प्रदीप फड in Marathi Horror Stories

नमस्कार मंडळी , हा विषय समाजात सगळ्यात जास्त अंधश्रद्धेचा मानतात ... कुणी ही वास्तविकता पण समजतात .... पण खऱ्या अर्थाने ,हे अनुभव लोकांना येत राहतात ... आजही कुणावर काळी जादू करायची असल्यास ,करणी करतात ........ किंवा एखाद्या चांगल्या ...Read More