Death Yoga by Swara bhagat in Marathi Horror Stories PDF

मृत्यू योग

by Swara bhagat in Marathi Horror Stories

फोन ची रिंग वाजली.“अरे यार इतक्या सकाळी कोण फोन करतेय” झोपेतच बडबडत मी फोन सायलेंट करून पुन्हा झोपी गेलो. काही वेळा नंतर मला जाग आली तसे मी लगेच माझा मोबाईल पहिला. माझ्या मित्राचे म्हणजेच शिवमचे चार पाच मिस्ड कॉल ...Read More