Rights and duties name the country ...! by vaani manundra in Gujarati Magazine PDF

હક અને ફરજ દેશને નામ...!

by vaani manundra in Gujarati Magazine

હક અને ફરજોને નામ સંદેશ..!????????=================== આપણાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડો. એ.પી.જે .અબ્દુલ કલામ જી એ દેશનાં નામ એક મેઈલ કર્યો હતો .આજે એની વાત તમને કરવી છે .વાતની શરૂઆતમાં જ તેમણે દેશવાસીઓને પૂછ્યું હતું ...Read More


-->