tristhamb by YUVI MANALI in Marathi Motivational Stories PDF

त्रिस्थंभ

by YUVI MANALI in Marathi Motivational Stories

त्रिस्थंभ ​एक गाव त्या गावाचं नाव रामपूर होतं, त्या गावात सर्व गावकऱ्यांच्या प्रति संस्काराची गोडी व मायेची छाया होती, अश्या गावात ऐकून लोकसंख्या 90 होती, ते गाव छोटंसं असून निसर्गाची साथ होती, गाई गुऱ्यांची चिमण्यापाखरांची किलबिल होती, असे वाटत ...Read More