Dildar Kajari - 4 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

दिलदार कजरी - 4

by Nitin More Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

४. घेई छंद..! त्या नंतर दिलदारच्या दिलाने एकच आवाज दिला.. 'कजरी कजरी.' कजरी नामात तो गुंगला, गुंतला. ध्यानी मनी स्वप्नी.. कजरी दिसू लागली. रोज सकाळ संध्याकाळ त्या देवळाकडे पाऊले पडू लागली. समशरेसिंगाने लाख समजावले पण दिलदार है कि मानता ...Read More