Dildar Kajari - 6 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

दिलदार कजरी - 6

by Nitin More Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

६. पहिले पाऊल पुढील काही दिवस गावात फेऱ्या मारून मारून दिलदार थकला. घनघोर फेऱ्या झाल्या पण गावात कजरी दर्शन झाले नाही. देवळात देवीचे दर्शन होई. नि ती पावेल तर कजरी भेटेल.. कदाचित. विचारात मग्न दिलदारला कसलीच शुद्ध नव्हती आजकाल. ...Read More