Dildar Kajari - 8 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

दिलदार कजरी - 8

by Nitin More Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

८. पाऊल पडते पुढे .. रात्रीची वेळ. खरेतर त्यांच्या आयुष्यात दिवस नि रात्र वेगळी काढणे कठीण. एकदा डाका घालायचा ठरला की टोळीत चैतन्य येई. दिवसरात्र न पाहता सारे कामाला लागत. आपापल्या घोड्याला प्रेमाने थोपटत खाऊ घालत. बंदुकीच्या गोळ्या व्यवस्थित ...Read More