સાનિધ્ય - પ્રેમની રાજનીતિ - 1

by Jagruti Dalakiya in Gujarati Novel Episodes

•સાનિધ્ય -પ્રેમની રાજનીતિ• પ્રકરણ -૧સાનિધ્યના ઘરે આજે ફરી પાંચ વર્ષ પહેલા જેવોજ માહોલ છે.ઘરની બહાર જીગ્નેશભાઈની રાજકીય પાર્ટીના સમર્થકો અને અનેક નેતાઓ ઢોલ-નગારા ના અવાજ સાથે ...Read More