Dildar Kajari - 28 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

दिलदार कजरी - 28

by Nitin More Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

२८. पुन्हा आचार्य! मौर्या पुजारीबुवा आरती संपवून घरी परतले आणि दरवाजावर थाप पडली.. "प्रणाम!" "आपण आचार्य? वा! या या.." "देवीका संदेसा आया. चले आए." "अलभ्य दर्शन. अलभ्य लाभ. तुमची आठवण काढली होती हल्लीच. आपल्यासारख्यांचे चरण आमच्या घराला लागले.. " ...Read More