અસુરત્વ પર દેવત્વનું વિજય પર્વ

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

અસુરત્વ પર દેવત્વનું વિજયપર્વ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં છઠ્ઠો અધ્યાય આત્મસંયમ યોગનો છે. જેમાં પાંચમા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, 'ઉદ્ધારે દાત્મનાત્માનં નાત્માનમુસાદયેત । આત્મૈવ હ્યાત્મેનો ...Read More