શ્રેષ્ઠતા અને પૂર્ણતા નું પ્રતિક શરદોત્સવ

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

શ્રેષ્ઠતાઅને પૂર્ણતાનું પ્રતિક :શરદોત્સવ રસો વૈ સઃ ।। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રસ મય છે. અનંત રસ રૃપ છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના દશમાં સ્કંધમાં અધ્યાય ૨૯ થી ...Read More