Who is in fault by Bharti Shah in Marathi Social Stories PDF

दोष कुणाचा?

by Bharti Shah in Marathi Social Stories

सकाळची प्रसन्न वेळ होती. नेहमीच्या कार्यालयीन कामाला सुरवात झाली होती. नेहमीप्रमाणेच ओ.पी. डीत महीलांची प्रसुतीपूर्व तपासणीसाठी गर्दी होती. त्यात पूर्वी तपासणीसाठी आलेल्या गरोदर महिला एच. आय. व्ही. रिपार्ट घ्यायला आलेल्या होत्या. ठरावीक सरावाने रिपोर्ट देणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन देणे ...Read More